Marktontwikkeling

Fotovoltaïsche energie (nationale grafieken)

Toevoeging van PV-capaciteit per systeem in Nederland van 2014-2023

Ontwikkeling van elektriciteitsopwekking van fotovoltaïsche systemen in Nederland 2012 - 2023

Vermogen van fotovoltaïsche systemen in Nederland 2015 - 2023

Fotovoltaïsche energie (internationale grafieken)

Theoretisch aandeel van fotovoltaïsche energie om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen in 2023

Top tien jaarlijks geïnstalleerde PV-capaciteit, of cumulatieve geïnstalleerde PV-capaciteit in de wereld in 2023

Top tien jaarlijks geïnstalleerde PV-capaciteit, of cumulatieve geïnstalleerde PV-capaciteit per hoofd in de wereld in 2023