Power Optimizers

Power optimizers worden rechtstreeks aan het zonnepaneel bevestigd of vervangen de klassieke aansluiting. Deze verhogen de energieopbrengst van PV-systemen door voor elk paneel afzonderlijk het maximale vermogenspunt (MPPT) te bepalen. Bovendien monitoren power optimisers de waarden van de afzonderlijke panelen en geven ze de prestatiegegevens aan een monitorplatform door. Dit zorgt voor een beter, kosteneffectiever onderhoud op paneelniveau.

Het gebruik van power optimizers maakt een flexibeler systeemontwerp mogelijk en biedt veel voordelen bij daken met schaduw of dakhellingen, maar ook bij systemen met verschillende oriëntaties en bij vervuilde panelen.