Omvormers

De omvormer zet de door de zonnepanelen geproduceerde gelijkstroom in standaard wisselstroom om. Dit betekent dat het onmiddellijk ter plaatse kan worden verbruikt of aan het stroomnet kan worden teruggeleverd.

Een betrouwbare werking, een hoog rendement en intelligente controle mechanismen bepalen of elk uur zonlicht optimaal wordt benut – zelfs bij zwakkere zonnestraling. De kwaliteit van de omvormer is doorslaggevend voor de opbrengst van een PV-systeem.