Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Udbygning af solcellekapacitet efter anlægstype i Danmark fra 2014 – 2023

Udvikling af elproduktion af solcelleanlæg i Danmark fra 2012 - 2023

Elproduktionskapacitet af solcelleanlæg i Danmark 2015 - 2023

Solceller (international grafik)

Teoretisk andel af el fra solceller til at dække elforbruget i 2023

Diagrammet viser den teoretiske andel af el fra solceller i elbehovet i udvalgte lande (IEA PVPS og andere). Den er baseret på den installerede solcelleeffekt indtil 2022. 

I alt bidrager solcelleanlæg næsten 10,6 % til den dansk elbehov og næsten 10,3 % i den Europæiske Union.

Top-10 over lande med den højst installeret solcelleeffekt (pr. år eller kumuleret) i 2023

Top-10 over lande med den højst installeret solcelleeffekt pr. Indbygger (pr. år eller kumuleret) i 2023

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på:

National:

Energinet

International:

Snapshot Reports Archive - IEA