Markedsudvikling

Vedvarende energi (national grafik)

Andel af vedvarende energi i elproduktionen i Danmark 2015 – 2023

Energikildernes andel i elproduktionen fra vedvarende energier i Danmark

Vedvarende energi (international grafik)

Global udbygning af vedvarende energikapaciteter efter energikilde

Elproduktionskapaciteten baseret på vedvarende energier steg med 9,57% i 2023.  

Sidste år udgjorde de nye installationer 295 GW, hvoraf 192 GWp stammer fra solcelleanlæg.

 

Relativ andel af den globale produktionskapacitet for vedvarende energikilder efter energikilde i 2023

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: