Teknik

Korrekt planlægning og opbygning af et solcelleanlæg

Optimal koordination af komponenter i høj kvalitet er nødvendig for en sikker, ren og økonomisk produktion af elektricitet fra et solcelleanlæg. Udvalget af komponenterne bør altid indledes med en projektplanlægning udført af en ekspert på området, som kan lave beregninger ud fra bygningens beskaffenhed og forbrugsdata.

De bedste resultater kan udelukkende opnås når der individuelt tages højde for alle relevante faktorer.

Teknik

 
Sådan fungerer solceller

Teknik

 
Installationsprocedure

Teknik

Anlægsplanlægning A: 
Udbytterelevante faktorer

Teknik

Anlægsplanlægning B: 
Omkostningsrelevante faktorer