Opslagsystemen

Het gebruik van lastmanagement en stroomopslag kan het eigen verbruik van zonne-energie verhogen. Dit verbetert het rendement, mits de kosten van de extra apparatuur in verhouding staan tot de toename van het aandeel van het eigen verbruik.

Opslagsystemen voor thuisgebruik en commerciële doeleinden bieden soms extra voordelen:

  • Betrouwbaarheid door noodstroomvoorziening
  • Geen extra aansluitingskosten op het net
  • Vermijden van piekbelastingen/stroomkosten

Vaak zijn ook combinaties mogelijk.