Systemy magazynowania

Zastosowanie systemu zarządzania mocą i magazynowania energii elektrycznej może zwiększyć zużycie własne energii słonecznej. Daje to lepszy wskaźnik rentowności kapitału własnego, pod warunkiem, że wydatki na dodatkowe wyposażenie są proporcjonalne do wzrostu udziału zużycia własnego.

Jednak w pewnych okolicznościach domowe i komercyjne systemy magazynowania mogą oferować dodatkowe korzyści:

  • Bezpieczeństwo dzięki zasilaniu awaryjnemu
  • Uniknięcie dodatkowych kosztów przyłączenia do sieci
  • Uniknięcie obciążeń szczytowych/kosztów energii elektrycznej

Także kombinacje powyższych są często możliwe.

 
Downloads