Komponenter

Batterier

Ved hjælp af et forbrugsmanagement og batterisystemer kan egetforbruget af solenergien øges yderligere. Dette forstørrer, især ved en høj elpris, værditilvæksten pr kilowatt-time og i sidste ende afkastet på egenkapitalen.

Forudsætningen for dette er, at udgifterne til ekstra udstyr står i rimelig forhold til stigningen i egetforbruget.