Lagring

Med hjälp av laststyrning och batterilagringssystem kan egenförbrukningen av solel ökas ytterligare. Detta ökar förädlingsvärdet per kilowattimme och därmed också avkastningen på investerat kapital, i synnerhet då elpriserna är som högst.

 

 

Förutsättningen för detta är att kostnaderna för den extra utrustningen står i rimlig proportion till ökningen av egenförbrukningskvoten.

 

 
Downloads