Udbytteprognose

En prognose er kun så nøjagtig som de data, den er baseret på. Jo mere præcise dine data er, jo mere pålideligt er resultatet!

Udfyld mindst de felter, der er markeret med orange.

Sammen med de projektdata, der er forudindstillet til gennemsnitsværdier, er disse nødvendige for at bestemme det forventede systemudbytte og den økonomiske effektivitet. Alle andre detaljerede angivelser forbedrer nøjagtigheden af beregningerne.

For at nå frem til et så realistisk skøn som muligt, inden der træffes en købsbeslutning, bør alle antagelser, der er foretaget og forudindstillet, kontrolleres og om nødvendigt justeres. Det kan du så vidt muligt selv gøre ved at klikke på startknappen i overskriften for at vende tilbage til startsiden og derefter sammenligne alle indtastningerne stykke for stykke med de faktiske data for dit projekt:

Indtastningen af dine objektdata, f.eks. det tilgængelige areal, medfører en automatisk tilpas af systemets størrelse og omkostningsoverslaget som grundlag for de følgende beregninger.

Hvis det er nødvendigt, vil din specialiserede planlægger gerne hjælpe dig med dette.

Jeg accepterer hermed Betingelser for brug.

Udbytteberegner