Marktentwicklung

Energie odnawialne (wykresy międzynarodowe)

Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2010 - 2022

Relatywny udział źródeł energii w produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce w 2022 r.

Energie odnawialne (wykresy narodowe)

Światowa ekspansja mocy energii odnawialnej według źródła energii

Relatywny udział globalnych mocy produkcyjnych energii odnawialnej według źródła energii w 2022 r.