25 lat praktycznego doświadczenia w dziedzinie obrazu i dźwięku

„Moc słońca jest niewyczerpalna”: Te słowa rozpoczynają nasz film wizerunkowy, który został ukończony na 25-lecie założenia firmy w 2010 roku.

Prace nad filmem rozpoczęły się już na początku 2010 roku. Celem było zwizualizowanie motta firmy EWS „Nowe cele – nowe drogi – nowe energie”, jak również naszej pozycji jako łącznika pomiędzy dostawcami a firmami instalacyjnymi.

Film trwający 8:40 minut wymagał ogromnego wkładu, na który składały się:

  • niezliczone godziny materiału filmowego
  • różne plenery – m.in. na terenie firmy, w magazynie, w biurach, a także na placach budowy – oraz
  • duża liczba dni zdjęciowych

Do tego dochodziła czasochłonna postprodukcja, montaż filmu i obróbka dźwięku. Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom dystrybucyjnym, pracownikom i całej ekipie filmowej zaangażowanym w realizację filmu.

 

Proszę pamiętać, że od pierwszych prac nad filmem minęło wiele lat. Oczywiście wiele się zmieniło w EWS, ale zasadnicze stwierdzenia i spostrzeżenia zawarte w filmie są aktualne do dziś.

Rozpocznij film wizerunkowy (czas trwania 8:40)