Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Systemy ładowania pojazdów elektrycznych (np. skrzynki naścienne lub kolumny ładowania) stanowią optymalne i przyszłościowe uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej. Dotyczy to zarówno zastosowań prywatnych (np. w domach prywatnych lub wynajmowanych), jak i w przedsiębiorstwach (np. w hotelach, centrach handlowych lub parkingach wielopoziomowych).

Samochody elektryczne mogą być tankowane na miejscu w sposób przyjazny dla środowiska, bezpieczny i opłacalny. Jednocześnie właściciele instalacji fotowoltaicznej zwiększają własne zużycie wytworzonej przez siebie energii elektrycznej, a tym samym rentowność kapitału własnego. Szczególną uwagę zwraca się na inteligentne połączenie z instalacją fotowoltaiczną w celu umożliwienia wykorzystania nadwyżek energii słonecznej.