Marktentwicklung

Przemysł energetyczny (wykresy międzynarodowe)

Produkcja energii elektrycznej netto według źródła energii w Polsce wraz z roczną zmianą w 2022 r.

Moc netto zakładów wytwarzających energię elektryczną według źródeł energii w Polsce 2015 – 2022

Produkcja energii elektrycznej brutto według źródeł energii w Polsce 2011 – 2022

Cena energii elektrycznej dla prywatnych gospodarstw domowych w Polsce 2016 – 2022

Cena za kWh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych jest w dużej mierze uzależniona od podatków i opłat. Ceny podano dla gospodarstw domowych o zużyciu energii elektrycznej od 2500 do 5000 kWh/rok.

Cena energii elektrycznej dla przedsiębiorców w Polsce 2016 – 2022

Cena za kWh energii elektrycznej dla klientów komercyjnych zależy w dużej mierze od podatków i opłat. Ceny są podane dla firm o zużyciu energii elektrycznej od 20 do 500 MWh/rok.

Przemysł energetyczny (wykresy narodowe)

Cena energii elektrycznej dla prywatnych gospodarstw domowych w Europie 2022

Ceny energii elektrycznej dla prywatnych gospodarstw domowych w Europie (zużycie energii elektrycznej: 2500 - 5000 kWh/rok) wahały się od 9 do 52 centów/kWh w 2022 roku.

W UE średnia cena energii elektrycznej wynosiła 24 centy/kWh

Globalna produkcja według rodzaju wytwarzania

Wykres pokazuje, że odnawialne źródła energii zdominują globalną produkcję energii elektrycznej w przyszłości. Oczekuje się, że do 2050 r. udział fotowoltaiki wzrośnie do około 35% całkowitej produkcji.