Praca i praktyki w EWS

Działaj z nami dynamiczny rozwój energetyki ze źródeł energii odnawialnej!

Od momentu założenia EWS w roku 1985 firma urosła do jednej z najważniejszych w branży energetyki słonecznej.Do naszego sukcesu przyczyniają się dziś ponad 200 członków zespołu, którzy w zamian otrzymują atrakcyjny udział w zyskach (bonus) jako dodatek do wynagrodzenia podstawowego.

Od naszych nowych członków zespołu oczekujemy umiejętności pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia do pracy. Posiadanie profesjonalnego wykształcenia kiedy aplikujesz na konkretne stanowisko jest mile widziane, aczkolwiek niekonieczne. Ważniejsze jest, abyś mógł z powodzeniem wykorzystać swoje mocne strony na danym stanowisku oraz wykazać chęć i zdolność do szybkiego i efektywnego rozwoju w nowych zadaniach.

Takie umiejętnośći jak elastyczność, zaangażowanie, umiejętność koncentracji i strukturalne podejście, są dla nas co najmniej tak samo ważne jak dobre oceny końcowe.

Jeśli ważna jest dla Ciebie integralność, uczciwość i poczucie odpowiedzialności zarówno wobec pracowników, jak i klientów, a także chcesz pracować na rzecz ochrony środowiska i przyszłych pokoleń, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji z podaniem wymagań płacowych na adres:

  Laura Winkenjohann
Pracownik działu kadr
E-Mail: bewerbungen@photovoltaics.pl

Więcej informacji:

Aby lepiej poznać EWS jako pracodawcę, wystarczy kliknąć na miniaturki (wersja niemiecka).

Praca