Marktentwicklung

Fotowoltaika (wykresy międzynarodowe)

Przyrost mocy PV według systemów w Polsce w latach 2013-2022

Rozwój produkcji energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych w Polsce w latach 2011-2022

Moc wytwórcza elektrowni fotowoltaicznych w Polsce 2014 - 2022

Fotowoltaika (wykresy narodowe)

Teoretyczny udział fotowoltaiki w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną w 2022 r.

Dziesięć największych zainstalowanych instalacji PV rocznie lub skumulowana moc zainstalowana PV na świecie w 2022 r.

Dziesięć największych zainstalowanych instalacji PV rocznie lub skumulowana moc zainstalowana PV na świecie na mieszkańca w 2022 r.