Dział

Finansowe i
Księgowość majątkowa

Helga Staack

Kierownik działu księgowości finansowej

  • Rachunkowość finansowa
  • Księgowość środków trwałych
  • Kontrolowanie

numer wewnętrzny: +49 46 08 / 60 75 - 530

e-mail: h.staack@photovoltaics.pl