Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Szanujemy Twoje prawa osobiste. Wiemy, jak ważne są dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej. Szanujemy ochronę Twoich danych osobowych i będziemy gromadzić, przechowywać lub przetwarzać wszystkie uzyskane dane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych w ramach naszego celu biznesowego.

 

2. Definicje

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zawartej z Państwem umowy opiera się na Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, odbywa się to zgodnie z Art. 6 ust.1 pkt 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu nas lub strony trzeciej oraz Twoich interesów, podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad uzasadnionym interesem, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes naszej firmy polega zwykle na świadczeniu usług, które jesteśmy winni i/lub ciągłej optymalizacji naszych usług i prezentacji.

 

5. Gromadzenie danych osobowych

Zasadniczo nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dzieje się tak tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po uzyskaniu ich zgody. Inaczej jest w przypadkach, gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a na przetwarzanie danych zezwalają przepisy ustawowe.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania przez nas danych w ramach niniejszej strony internetowej:

 

5.1 Pliki dziennika serwera

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej dane dostępu użytkownika, niezbędne do korzystania z niej i rozliczenia za korzystanie z niej, są zapisywane na naszym serwerze w pliku dziennika (plik log), który Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje.

Zawierają one:

 • Typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Data i godzina żądania serwera
 • Adres IP komputera wywołującego stronę internetową
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej)
 • Dostępne pliki
 • Ilość przesłanych danych

Przechowywanie pliku dziennika służy następującym celom:

 • Ocena pobierania pliku do celów statystycznych
 • Bezpieczeństwo systemu i stabilność witryny
 • sprawdzenie pod kątem wykorzystania naruszającego przepisy umowy lub innego nielegalnego wykorzystania, jeśli istnieją faktyczne przesłanki takiego wykorzystania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z powyższych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych.

 

5.2 Wymagane pliki cookie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, na komputerze użytkownika zapisywane są tak zwane „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe w katalogu plików na komputerze przeznaczonym do tego celu. Pliki te służą identyfikacji komputera Użytkownika przez czas trwania sesji. Cookies te nie mogą manipulować urządzeniem końcowym użytkownika i w każdej chwili można je usunąć ręcznie – najłatwiej jest w przeglądarce.

Użytkownik może indywidualnie ustawić obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej tak, aby pliki cookie były odrzucane lub akceptowane dopiero po potwierdzeniu. Pliki cookie regulowane tutaj w ramach prawnie uzasadnionego interesu, tutaj tzw. „Cookies sesyjne”, służą wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Zwracamy uwagę, że jeśli generalnie odrzucasz pliki cookie, nie wszystkie składniki naszej aplikacji mogą działać poprawnie.

Przetwarzanie danych za pomocą wymaganych plików cookie jest niezbędne do celów wymienionych dla ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz, w razie potrzeby, interesów osób trzecich zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

5.3 Dane użytkowe

 

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO, o ile jest to konieczne do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe). 

 

5.4 Dane w związku z nawiązaniem kontaktu z użytkownikiem

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego do kontaktu z nami, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane wyłącznie w celu opracowania danego zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody. Odpowiednie wykorzystanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 lit.b RODO w ramach przetwarzania Twojego żądania. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, korespondencja e-mailowa jest szyfrowana przy użyciu technologii SSL/TLS.

 

5.5 „QuickPlan”

Na naszej stronie internetowej oferujemy nasze narzędzie do planowania „QuickPlan”. Jeśli korzystasz z narzędzia „QuickPlan” jako klient końcowy i wyrażasz aktywną zgodę na pośrednictwo w kontakcie, przekażemy Twoje dane osobowe maksymalnie 1-3 współpracującym z nami firmom montażowym w celu przedstawienia oferty. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Dalsze i późniejsze wykorzystanie danych przez zewnętrzne firmy montażowe leży poza naszym zakresem odpowiedzialności.

 

5.6 Wysyłka newslettera

Dodatkowo oferujemy współpracującym z nami dystrybutorom możliwość otrzymywania naszego bezpłatnego newslettera informującego o nowościach. Jedynymi obowiązkowymi danymi do wysyłania newslettera jest adres e-mail oraz odpowiedni dowód prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolne.

Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po Państwa rejestracji wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i po miesiącu automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest umożliwienie udowodnienia Państwa rejestracji i w razie potrzeby wyjaśnienie ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

Po potwierdzeniu przez Państwa adresu e-mail przechowujemy go tylko w celu przesyłania Państwu newslettera.

Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, klikając na link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym newsletterze lub np. wysyłając e-mail na adres: info@photovoltaics.pl

 

5.7 Dane związane z Twoją rejestracją

Na naszej stronie oferujemy możliwość rejestracji poprzez podanie swoich danych osobowych. Dane są wprowadzane w oknie wejściowym i przesyłane do nas oraz przechowywane.

Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Firma
 • Numer klienta
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Telefon
 • E-mail

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

Rejestracja w loginie partnera służy do dostarczania określonych treści i usług w ramach naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona podczas procesu rejestracji i odwołalna w dowolnym momencie na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 lit. a RODO. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

 

 

5.8 Proces śledzenia

Korzystanie z narzędzi śledzących, a w szczególności ustawionych w tym celu plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 lit. a RODO poprzez Twoją zgodę, którą można odwołać w każdym momencie. W ten sposób chcemy zapewnić dostosowany do potrzeb wygląd oraz ciągłą optymalizację naszej strony internetowej (poprzez analizy statystyczne).

Uwaga: Wyrażając zgodę tutaj, wyrażasz również zgodę na przekazywanie danych osobowych do USA. Niektórzy usługodawcy, z których usług korzystamy, np. Google, mają siedzibę w USA (szczegóły w naszym oświadczeniu o ochronie danych). W USA nie ma poziomu ochrony danych porównywalnego ze standardami UE. Nie ma również innych odpowiednich gwarancji transmisji danych. Istnieje zatem ryzyko, że w szczególności organy publiczne będą miały dostęp do danych osobowych bez odpowiednich informacji i możliwości ochrony prawnej.

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie

przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Ustawiony jest plik cookie opt-out, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” na tej stronie internetowej, aby zagwarantować anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Używamy Google Analytics wyłącznie do oceny danych z plików cookie podwójnego kliknięcia i AdWords do celów statystycznych. Jeśli nie chcesz tego, możesz je dezaktywować za pomocą Menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Ponadto jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności i Warunkach korzystania z usług Google pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl&gl=de.

 

Korzystanie z Map Google

Na tej stronie korzystamy z funkcji map Google Maps firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i możesz wygodnie z nich korzystać.

Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Dodatkowo przekazywane są dane wymienione powyżej (5.1). Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo powiązania z Państwa profilem Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymogami. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki znajdą Państwo w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i możliwości ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Korzystanie z Google WebFont

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. web fonts do jednolitego wyświetlania czcionek. Google Fonts to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Kiedy wywołasz stronę, Twoja przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której Państwo używają, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona była wywołana z Państwa adresu IP.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Google Fonts lub uniemożliwią Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/fonts#AboutPlace:about lub w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

 

Korzystanie z wtyczek YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji wtyczki platformy YouTube firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej. O ile nam wiadomo, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. Jeżeli jednak byliby Państwo zalogowani do swojego konta na YouTube, umożliwiliby Państwo YouTube bezpośrednie powiązanie historii przeglądarki z Państwa osobistym profilem.

Mają Państwo możliwość dezaktywacji tego powiązania, jeśli wcześniej wylogują się Państwo ze swojego konta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=PL

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa korzysta z Google reCAPTCHA. W celu ochrony formularzy wejściowych na naszej stronie używamy „reCAPTCHA” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”.

Korzystając z tej usługi, można wykorzystać analizę zachowania podczas wizyty na stronie internetowej w celu rozróżnienia, czy odpowiednie dane wejściowe są pochodzenia ludzkiego, czy też zostały nieprawidłowo wykonane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego. Na potrzeby tej analizy serwis ocenia różne informacje, np. adres IP, długość pobytu na stronie lub śledzone ruchy myszy, i przekazuje te dane do Google.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje między innymi do digitalizacji książek i innych druków oraz do optymalizacji usług, takich jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numeru domu i nazwy ulicy).

Adres IP przesłany w ramach „reCAPTCHA” nie zostanie połączony z innymi danymi Google, chyba że jesteś zalogowany na swoim koncie Google w momencie korzystania z wtyczki „reCAPTCHA”. Jeśli chcesz zapobiec przekazywaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez „Google”, musisz wylogować się z „Google” przed odwiedzeniem naszej strony lub skorzystaniem z wtyczki reCAPTCHA.

Informacje uzyskane za pomocą usługi „reCAPTCHA” są zgodne z Warunkami użytkowania Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

 

5.9 Korzystanie z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookies. Dane te wykorzystujemy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszego serwisu, jak również w celu poinformowania użytkownika o stosowaniu plików cookies w naszym serwisie oraz w celu uzyskania i zaprotokołowania zgody użytkownika.

Następujące dane są przesyłane automatycznie:

 • Zanonimizowany adres IP użytkownika;
 • Data i godzina wyrażenia zgody;
 • Agent użytkownika przeglądarki użytkownika końcowego;
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej);
 • Klucz anonimowy, losowy i zaszyfrowany;
 • Pliki cookie dozwolone przez użytkownika (status pliku cookie), które służą jako dowód zgody.

Automatycznie wygenerowany klucz do administrowania/potwierdzenia udzielonych zgód oraz status zgód są również przechowywane w przeglądarce użytkownika końcowego w pliku cookie „ews”. Umożliwia to stronie internetowej automatyczne odczytywanie i śledzenie zgody użytkownika końcowego w przypadku wszystkich kolejnych żądań stron i przyszłych sesji użytkownika końcowego przez okres do 12 miesięcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO. Możemy spełnić wymagania prawne tylko z odpowiednim mechanizmem wydawania i zarządzania zgodami.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych, dezaktywując wykonywanie kodów skryptów w ustawieniach przeglądarki lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce.


6. Twoje prawa

O ile na naszej stronie internetowej przetwarzamy Państwa dane osobowe, są Państwo „podmiotem danych” w rozumieniu RODO. Przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

 

6.1 Prawo do informacji

Mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą. Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od nas następujących informacji:

 • cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy bądź kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany czas przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji na ten temat, kryteria określające czas przechowywania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od Państwa;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla Państwa.

Ponadto przysługuje Państwu prawo zażądania informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

 

6.2 Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo wobec nas do tego, aby Państwa dane osobowe zostały skorygowane i/lub uzupełnione, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim przypadku bezzwłocznie dokonamy korekty.

 

6.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na następujących warunkach, jeżeli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przez okres czasu, który pozwoli nam na sprawdzenie prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione podstawy przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli zażądali Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Zostaną Państwo przez nas poinformowani przed zniesieniem ograniczenia.

 

6.4 Prawo do usunięcia

Mogą Państwo zażądać, abyśmy bezzwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Cofają Państwo dotychczasową zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania
 • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych.
 • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w drodze marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy.
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy rozsądne kroki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, aby poinformować administratora/administratorów danych, że zażądali Państwo od niego/nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Państwa prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

 • do dochodzenia prawa do wolności wyrażania opinii i prawa do informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlegamy, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przekazanej nam władzy publicznej;
 • ze względu na interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust.2 lit. h i ii oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • w celu archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Ponadto w tym zakresie mają Państwo prawo do uzyskania przeniesienia Państwa danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawa i swobody innych osób nie mogą być przez to naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

W ramach oferty naszej strony internetowej nie zakładamy obecnie, że przetwarzane są dane podlegające prawu do przenoszenia danych.

 

6.7 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e lub f RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również związanego z tym profilowania.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

 

 

6.8 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

 

7. Odpowiedzialność za zlinkowane treści

Na naszej stronie internetowej możemy również stosować linki do stron internetowych innych oferentów. W tym zakresie niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Jeśli podczas korzystania ze stron internetowych tych innych oferentów pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane są dane osobowe, proszę zwrócić uwagę na informacje dotyczące ochrony danych tych oferentów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony danych.

8. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie na naszych serwerach lub na serwerach używanych z naszego polecenia. Dostęp do danych i ich wykorzystanie jest możliwe tylko dla upoważnionej grupy pracowników lub usługodawców i jest ograniczone tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonania danego zadania.

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody. Przekazywanie danych do krajów trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) nie ma miejsca, o ile w niniejszej polityce prywatności nie zaznaczono inaczej, i nie jest planowane w przyszłości.

9. Bezpieczeństwo danych

Aby chronić Twoje dane osobowe, podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych przed przypadkową lub celową utratą, zniszczeniem lub manipulacją, a także przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki ochronne są regularnie sprawdzane i w razie potrzeby dostosowywane do postępu technicznego.

10. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:

Moritz Winner EWS GmbH & Co. KG Am Bahnhof 20
24983 Handewitt

Tel.: +49 4608 / 60 75 162
E-mail: m.winner@photovoltaics.pl

11. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili, jeżeli będzie to konieczne i w świetle obowiązujących w momencie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Stan na: listopad 2021