Korzyści dla klientów końcowych w skrócie

Szybka odpowiedź

 • prosty system gromadzenia danych obiektach
 • intuicyjny w obsłudze i nie wymagający szkolenia
 • najczęstsze dane wejściowe są wstępnie zdefiniowane
 • wszystkie parametry projektu można dowolnie dobierać

Niewiążąco i nieodpłatnie

 • zarys projektu obliczony indywidualnie dla Państwa
 • obiektywna ocena szans realizacji
 • podstawowe dane dla całego przebiegu projektu
 • szczegółowa dokumentacja na potrzeby zapytań banku lub doradcy podatkowego

 

Awsze aktualnie

 • stały dostęp do aktualnych warunków ramowych
 • przejrzysta prezentacja wszystkich kryteriów sukcesu
 • wszystkie dane chronione osobistym kodem dostępu

Opcjonalnie

 • porównywanie danych online z pomocą
 • osobistego doradztwa eksperta na solidnej podstawie danych

Rozpocznij pracę z QuickPlan