Działanie w sposób zrównoważony i ochrona zasobów

Zrównoważony rozwój ma dla nas podstawowe znaczenie, nie tylko w odniesieniu do sprzedawanych przez nas produktów. Jako przedsiębiorstwo staramy się organizować zasady pracy we wszystkich działach i w szczególności przepływ towarów, w taki sposób, aby w jak największym stopniu oszczędzać zasoby.

Z tego powodu zasada tzw. "3 R" (reduce, reuse, recycle) jest w EWS na pierwszym miejscu. Obejrzyj filmy, aby zobaczyć, jak staramy się ograniczać lub eliminować odpady i ponownie je wykorzystywać.

 
Reduce

 
Reuse

 
Recycle