Att arbeta hållbart och resurssnålt

Hållbarhet har inte bara prioritet för produkterna vi söljer. Som grossist försöker vi att spara resurser inom alla arbetsprocesser av våra avdelningar och speciellt varutransporten ska vara så resurssnålt som möjligt.

Därför har EWS fokus på de tre R:na („reduce“, „reuse“, „recycle“). Titta gärna på filmerna och se hur vi arbetar för att minska eller helt undvika avfall, och hur vi återanvänder och återvinner material.

 
Reduce

 
Reuse

 
Recycle