Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Tillskott av solcellskapacitet per system i Sverige från 2014-2023*

Utveckling av elproduktion från solcellsanläggningar i Sverige 2012-2023

Elproduktionskapacitet för solcellsanläggningar i Sverige 2015 - 2023

Solenergi (internationell grafik)

Teoretisk andel av solenergi som behövs för att täcka elbehovet 2023

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2022.

Solceller bidrar med nästan 6,2 % av världens elproduktion och nästan 8,7 % inom Europeiska Unionen.

De tio största installerade solenergieffekter per år, eller kumulativt installerade solcellskapaciteterna i världen 2023

De tio största installerade solenergieffekter per år, eller kumulativt installerade solcellskapaciteterna per capita i världen 2023

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: