Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Andel förnybar energi i elproduktionen i Sverige 2015 - 2023

Energikällornas relativa andel av elproduktionen som härstammar från förnybara energikällor i Sverige 2017 -2023

Förnybar energi (internationell grafik)

Utvidgning av kapaciteten för förnybar energi per energikälla i hela världen

Den förnybara strömproduktionskapaciteten steg i 2021 med 9,57 %.

I 2022 nyinstallationerna till 295 GW, varav 192 GW kom från solenergi.

 

Relativ andel av den globala produktionskapaciteten för förnybar energi efter energikälla 2023

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: