Integritetspolicy

1. Allmänt

EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, är ansvarig i den mening som avses i den europeiska dataskyddsförordningen (DSF) för databehandlingen på denna hemsida. Vi respekterar och skyddar dina personliga rättigheter samt informationen vi erhåller från dig. Vi respekterar skyddet av dina personuppgifter och samlar, lagrar eller bearbetar all data som erhållits uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

2. Definitioner

Personlig information betyder all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med identifierbar menas en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom association med en identitetshandling såsom ett namn, ett personnummer, lägesdata, en onlineidentitet eller genom en eller flera speciella särdrag, som uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.

 

3. Rättslig grund för behandlingen

Vid ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter är artikel 6 paragraf 1, punkt 1 lit. a i europeiska dataskyddsförordningen (DSF) den rättsliga grunden.

Behandlingen av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal  mellan parter grundar  på artikel 6 paragraf 1, punkt 1 lit. b i DSF. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag är skyldigt att uppfylla, sker detta inom ramen för artikel 6 paragraf 1, punkt 1 lit. c i DSF.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos oss eller en tredje part och dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det legitima intresset, tjänar artikel 6 paragraf 1 punkt 1 lit. f DSF som rättslig grund för behandlingen. Vårt företags legitima intresse ligger vanligtvis i tillhandahållandet av våra utbildade tjänster och/eller i den löpande optimeringen av våra tjänster och presentationer.

 

4. Databorttagning och lagringstid

Dina personuppgifter raderas eller spärras så snart lagringens syfte är uttjänt. Lagring kan också ske om de tillhandahålls av europeiska eller nationella lagstiftare genom EU-bestämmelser, lagar eller förordningar. En radering eller spärrning av uppgifterna sker även då en lagringsperiod som föreskrivits i de nämnda standarderna löper ut, om det inte finns något behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ett kontrakt eller kontraktets fullgörande.

 

5. Insamling av personuppgifter

Generellt samlar vi inte in och använder några personuppgifter när du besöker vår hemsida. Detta sker bara i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en funktionell hemsida såväl som vårt innehåll samt tjänster. Insamlingen och användningen av personuppgifter från våra användare sker regelbundet först efter samtycke. Detsamma gäller i fall där samtycke, dessförinnan inte kan erhållas av egentliga skäl och där behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

Nedan vill vi informera dig om sättet, omfattningen och syftet med vår datahantering inom ramen för denna hemsida:

 

5.1 Server-Logg-Filer

Varje gång du besöker vår hemsida lagras dina användaruppgifter för användandet och för redovisningen av nyttjandet på vår server i en loggfil som din webbläsare sänder till oss automatiskt.

Dessa är:

 • Browsertyp/ Browserversion
 • Använt operativsystem
 • Datorns värdnamn
 • Datum och tid för serverbegäran
 • IP-adress till den dator som begär hemsidan.
 • Hemsida från vilken åtkomst gjordes (Refererings-URL)
 • Påkallade filer
 • Mängd överförd data

Sparandet av loggfilen syftar på följande ändamål:

 • Utvärdering av filhämtning för statistiska ändamål
 • Systemsäkerhet och hemsidans stabilitet
 • Kontrollera användning som strider mot kontrakt eller annat olagligt nyttjande, om starka indikationer finns.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. f DSF. Vårt legitima intresse följer av ovan nämnda syften för datainsamling. I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person. Vi kombinerar inte dessa uppgifter med andra datakällor.

 

5.2 Nödvändiga cookies

Efter att användaren har loggat in på vår hemsida lagras så kallade ”cookies” på användarens dator. En cookie är en liten textfil i en särskilt utsedd filkatalog på datorn. Denna fil används för att identifiera användarens dator under hela sessionen. Cookies kan inte genomföra manipulationer på användarens enhet och kan raderas manuellt när som helst – lättast i webbläsaren.

Hanteringen av cookies kan ställas in individuellt i din webbläsare så att cookies avvisas eller accepteras först efter en bekräftelse. Cookies som behövs för legitimt intresse, i detta fall så kallade "sessionscookies", används enbart till för att säkerställa att vårt internetutbud fungerar. Vänligen observera att om kakorna avvisas, fungerar inte alla funktioner i vår applikation.

Behandlingen av uppgifterna genom användning av cookies är i enlighet med de tidigare nämnda ändamålen, för att skydda våra legitima intressen samt, om tillämpbart även tredje part i enlighet med artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. f DSF.

 

5.3 Användningsdata

Vi samlar in och använder personuppgifter baserat på artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. b DSF i den mån det är nödvändigt för att möjliggöra användningen av vår hemsida (användningsdata).

 

5.4 Data i samband med kontaktförfrågande till oss

När du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från formuläret eller via den e-postadress som används för att kontakta oss, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat att sparas endast för behandling av respektive förfrågan och eventuell uppföljning. Denna information delar vi inte med tredje part utan ditt samtycke. Motsvarande dataanvändning är baserad på artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. b DSF i samband med behandling av din förfrågan. För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter krypteras e-posttrafik med SSL / TLS-teknik.

 

5.5 “QuickPlan“

På vår hemsida erbjuder vi vårt planeringsverktyg "QuickPlan". Om du som slutkund använder "QuickPlan" och medvetet godkänner en kontaktförmedling, överlåter vi de personuppgifter du givit oss till högst 1-3 installatörer som samarbetar med oss för att lämna ett erbjudande. Den rättsliga grunden för detta är artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. b DSF. Den vidare och efterföljande användningen av data hos externa installatörer ligger utanför vårt ansvarsområde.

 

5.6 Nyhetsbrev

Dessutom erbjuder vi samarbetsvilliga återförsäljare att erhålla vårt nyhetsbrev kostnadsfritt för att informera dem om nyheter. Obligatorisk information för att erhålla nyhetsbrevet är endast en e-postadress och en lämplig handelslicens. Ytterligare uppgifter, som är särkskild markerad, är frivillig.

För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade double-opt-in-processen. Det innebär att efter att du har registrerats, skickar vi dig ett mail till den e-postadress du angivit, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med processen är att bekräfta din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Efter din bekräftelse lagrar vi bara din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 1, paragraf 1, punkt 1 lit. a DSF. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrevet genom att klicka på länken för avanmälan som finns i varje nyhetsbrev eller genom att skicka en e-post till: info@fotovoltaik.se.

 

5.7 Uppgifter i samband med registrering

På vår hemsida erbjuder vi  möjligheten att registrera dig genom att lämna dina personuppgifter. Uppgifterna matas in i en inmatningsmask och överförs till oss och lagras.

Följande uppgifter sparas vid registreringen:

 • Företag
 • Kundnummer
 • Titel
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress (gata)
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post

Dessutom lagras följande uppgifter vid registreringen:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

Registrering i partnerinloggningen används till att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster inom ramen för våra tjänster. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, som ges under registreringsprocessen och som kan återkallas när som helst, på grundval av artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. a i DFO. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

 

5.8 Användning av tracking-tools

Användningen av tracking-tools så kallade spårningsverktyg och i synnerhet cookies  för detta ändamål grundar sig på artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. a i DFO genom ditt samtycke, som kan återkallas när som helst. På detta sätt vill vi säkerställa en behovsorienterad utformning och en kontinuerlig optimering av vår webbplats (genom statistiska utvärderingar).

Observera: Vid ditt samtycke här, samtycker du också till att personuppgifter överförs till USA. Vissa tjänsteleverantörer vars tjänster vi använder, t.ex. Google, är baserade i USA (detaljer i vår dataskyddsdeklaration). I USA finns det ingen dataskyddsnivå som är jämförbar med EU:s normer. Det finns inte heller några andra tillräckliga garantier för dataöverföring. Det finns därför en risk för att särskilt offentliga myndigheter får tillgång till personuppgifter utan tillräcklig information och rättsligt skydd.

 

Användning av Google Analytics

Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (“Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på användarens dator och som tillåter en analys av dennes användning av hemsidan. Informationen som cookien genererar om användarens nyttjande av denna hemsida överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering har aktiverats på denna hemsida så att användarens IP-adress förkortas i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna hemsida använder Google denna information för att utvärdera användarnas nyttjande av hemsidan, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras genom en inställning i din webbläsare. Notera dock att detta kan medföra att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna hemsida i sin helhet. Dessutom kan användarna förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) och bearbetning av sådan data av Google med hjälp av plugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna hemsida.

Vi vill påpeka att koden "anonymizeIp" har lagts till i Google Analytics på denna webbplats för att säkerställa anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning). Vi använder endast Google Analytics för att analysera data från Double-Click-Cookies och AdWords för statistiska ändamål. Om du inte vill det kan du avaktivera det via annonsinställningshanteraren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Som operatör av webbplatsen har vi dessutom ingen kännedom om innehållet av de överförda uppgifterna eller om Googles användning av dem. Mer information om detta finns i Googles dataskyddsförklaring och användarvillkor på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Användning av Google Maps

Denna hemsida använder tjänster som tillhandahålls av Google Maps från Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA.. Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på vår hemsida och gör det möjligt att bekvämt använda kartfunktionen.

Genom att besöka hemsidan mottar Google information om din åtkomst till respektive undersida av vår hemsida. Dessutom kommer understående data (5.1) att överföras. Detta görs oavsett om du är inloggad på ett Google-användarkonto eller inte. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar din data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, dock måste du kontakta Google för detta.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören, se respektive leverantörs integritetspolicy. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

 

Användning av Google WebFont

Vår hemsida använder s.k. webbfonter för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). När du öppnar en sida laddar webbläsaren dina webbfonter i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Som ett resultat får Google veta att vår hemsida har nåtts via din IP-adress.

Om din webbläsare inte stödjer Google-teckensnitt eller blockerar åtkomst till Googles servrar, visas texten i systemens standardfont.

För mer information om Googles webbfonter, besök: www.google.com/fonts#AboutPlace:about. För information om sekretess, besök: http://www.google.com/intl/sv/privacy/.

 

Användning av YouTube Plugins

Vår hemsida använder plugin-funktionen på Google Inc. YouTube-plattform ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Varje gång du besöker vår hemsida kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. YouTube-servern kommer att bli underrättad om ditt besök på vår hemsida. Enligt vår vetskap lagras inte dina personuppgifter. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan du dock tillåta att YouTube kopplar din webbläsarhistorik direkt till din personliga profil.

Du har möjlighet att avaktivera denna allokering genom att logga ut från ditt konto innan du besöker vår hemsida.

Mer information finner du i YouTube:s sekretesspolicy: https://www.youtube.de/t/privacy.

 

Användning av Google reCAPTCHA

Vår hemsida använder Google reCAPTCHA. För att skydda inmatningsformulär på vår hemsida använder vi "reCAPTCHA" från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat "Google".

Användning av denna tjänst möjligtgör att analysera webbplatsbesökarens beteende och kunna skilja mellan inmatning av mänskligt ursprung eller missbrukande på grund av automatiserad maskinell behandling. För denna analys utvärderar tjänsten olika uppgifter, t.ex. IP-adressen, besökets längd på webbplatsen eller spårade musrörelser, och vidarebefordrar dessa uppgifter till Google.

Google använder informationer som erhålls på detta sätt för att digitalisera böcker och andra trycksaker och för att optimera tjänster som Google Street View och Google Maps (t.ex. igenkänning av husnummer och gatunamn).

IP-adresser som överförs som en del av "reCAPTCHA" kommer inte att slås samman med andra Google-data om du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder insticksprogrammet "reCAPTCHA". Om du vill förhindra att "Google" överför och lagrar uppgifter om dig och ditt beteende på vår webbplats måste du logga ut från "Google" innan du besöker vår webbplats eller använder reCAPTCHA-plugin.

Användningen av tjänsten "reCAPTCHA" är i enlighet med Googles användarvillkor (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

5.9 Användning av cookies

Vår hemsida använder cookies. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att vår hemsida fungerar fullt ut och för att informera användaren om användningen av cookies på vår webbplats samt för att få och registrera användarens samtycke.

Följande uppgifter överförs automatiskt:

 • Användarens anonymiserade IP-adress;
 • Datum och tidpunkt för samtycke;
 • Användaragent för slutanvändarens webbläsare;
 • Webbplats från vilken åtkomsten gjordes (referrer URL);
 • Anonym, slumpmässig och krypterad nyckel;
 • De cookies som användaren har tillåtit (cookie-status), vilket fungerar som ett bevis på samtycke.

En automatiskt genererad nyckel för hantering/bevis av samtycke och samtyckesstatus lagras också i slutanvändarens webbläsare i cookie "ews". Detta möjligtgör webbplatsen att automatiskt läsa och följa slutanvändarens samtycke i alla efterföljande sidförfrågningar och framtida slutanvändarsessioner i upp till 12 månader.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6, paragraf 1 lit. c i DFO. Endast med en motsvarande mekanism för beviljande och hantering av samtycke kan vi uppfylla de rättsliga kraven.

Du kan förhindra insamling och behandling av dina uppgifter genom att avaktivera utförandet av skriptkoder i inställningarna för din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 

6. Dina rättigheter

I den mån vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida är du ”registrerad" i den mening som avses i DSF. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 

6.1 Rätt till åtkomst

Du kan be oss att bekräfta om vi behandlar personlig information om dig. Om en sådan behandling är tillgänglig kan du fråga oss om följande information:

 • Syftet med behandlingen;
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka din personliga information har utlämnats eller fortfarande lämnas ut;
 • Den planerade varaktigheten av lagringen av dina personuppgifter eller, om specifik information inte är möjlig, kriterier för bestämning av lagringsvaraktigheten;
 • Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 • All tillgänglig information om ursprunget för datan, i det fall personuppgifterna inte samlas in direkt från dig;
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 DSF och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den involverade logiken och omfattningen samt de avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Du har också rätt att begära information om huruvida din personliga information överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta avseende kan du begära lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 DSF i samband med överföringen.

 

6.2 Rätt till rättelse

Du har rätt gentemot oss att korrigera och/eller fullborda din personliga information om din behandlade data är felaktig eller ofullständig. Om så är fallet kommer vi att göra korrigeringen utan dröjsmål.

 

6.3 Rätt till begränsning av bearbetning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under följande villkor:

 • Du bestrider noggrannheten i din personliga information under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera datans noggrannhet;
 • Bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning av användningen i stället;
 • Vi behöver inte längre dina personuppgifter för bearbetning, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk, eller
 • Du har bestridit behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i DSF och det är ännu osäkert om våra legitima skäl uppväger dina.

Om du har begärt begränsning av behandlingen av dina personuppgifter ska de – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheter för en annan fysisk eller juridisk person eller för ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat. Du kommer att bli informerad av oss innan begränsningen lyfts.

 

6.4 Rätt till borttagning

Du kan kräva omedelbar borttagning av dina personuppgifter från oss. Vi är skyldiga att omedelbart radera dessa uppgifter under följande villkor:

 • Din personliga information är inte längre nödvändig för de syften som den samlades in för eller bearbetades på.
 • Du återkallar ett eventuellt befintligt samtycke till vilket behandlingen i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. a eller artikel 9, paragraf 2, lit. a DSF, och om det inte finns annan rättslig grund för vidare bearbetning.
 • I enlighet med artikel 21.1 DSF, motsätter du dig behandlingen och det finns inte berättigade skäl till behandlingen.
 • I enlighet med artikel 21.2 DSF, motsätter du dig bearbetning genom direkt marknadsföring.
 • Dina personuppgifter har blivit olagligen behandlade.
 • Borttagning av dina personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som vi är föremål för.
 • Dina personuppgifter samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt artikel 8.1 DSF.

Om vi har offentliggjort din personliga information och vi är skyldiga att radera den i enlighet med artikel 17.1 DSF ska vi vidta rimliga åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknologi och kostnader för genomförande, att informera ansvarig person/personer som behandlar de personuppgifter som du har begärt radering av att radera alla eventuella länkar till eller kopior av dessa personuppgifter.

Din rätt till borttagning gäller inte i den utsträckning behandlingen krävs:

 • För att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
 • För att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling i enlighet med unionslagstiftningen eller de medlemsstater som vi är föremål för eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av officiell myndighet som har delegerats till oss;
 • För skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 lit. h, 9.1 och 9.3 DSF;
 • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapligt eller historiskt forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt Artikel 89.1 DSF, i den mån den lag som avses i punkt 1 sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarlig inverkan på uppnåendet av målen för behandlingen, eller
 • För upprättning, utövning eller försvar av juridiska anspråk.

 

6.5 Rätt till information

Om du hävdat din rätt till korrigering, borttagning eller begränsning av behandlingen till oss, är vi skyldiga att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har blivit delade, denna korrigering eller radering av data eller begränsning av behandling, om inte detta visar sig omöjligt eller är förknippat med en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att bli informerad av oss om dessa mottagare.

 

6.6 Rätt till dataöverföring

Du har rätt att erhålla din personliga information, som du eventuellt har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra denna data till en annan person utan hinder, förutsatt att

 • behandlingen är baserad på artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. a DSF eller artikel 9, paragraf 2 lit. a DSF eller på ett kontrakt enligt artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. b DSF och
 • bearbetningen görs med hjälp av automatiserade procedurer.

Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan ansvarig person, så länge det är tekniskt genomförbart. Andras rättigheter och friheter får inte påverkas.

Rätten till dataöverföring gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av offentlig myndighet som har delegerats till oss.

Vi anser inte att de uppgifter som för närvarande behandlas inom vad vår hemsida erbjuder innehåller data som omfattas av rätten till dataöverföring.

 

6.7 Rätt till invändning

Av orsaker som härrör från din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt 1 lit. e eller f DSF, detta gäller även vid profilering baserat på dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personliga uppgifter, om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för att användas till direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller också för eventuellt relaterad profilering.

Om du motsätter dig bearbetning för direkt marknadsföring, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Oberoende av direktiv 2002/58/EG har du möjlighet att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster utöva din rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

 

6.8 Rätt att återkalla samtycket enligt lagen om uppgiftsskydd

Du har rätt att, när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med lagen om uppgiftsskydd. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts baserat på samtycket fram till återkallandet.

 

 

6.9 Automatiserat beslut på individuell basis, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning – inklusive profilering – som kan få juridiska efterföljder eller på liknande sätt påverka dig negativt. Vi utför inte sådan bearbetning.

 

6.10 Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter till överklagande har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i din hemvist, arbetsort eller plats för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot DSF.

7. Ansvar för länkat innehåll

På vår hemsida länkar vi eventuellt till andra leverantörers hemsidor. I det avseendet gäller inte denna sekretesspolicy. Var vänlig notera den respektive leverantörens sekretesspolicy om du använder dig av dessa andra leverantörers hemsidor, användningen involverar insamling, behandling eller behandling av personuppgifter. Vi är inte ansvariga för deras sekretesspolicy.

 

8. Överlåtelse av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter lagras uteslutande på våra servrar eller servrar som används å våra vägnar. Tillgång till dessa data och användningen av den är endast möjlig för en auktoriserad grupp av anställda eller tjänsteleverantörer och är begränsad till endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive uppgift.

En överlåtelse av dina uppgifter till tredje part sker inte utan ditt samtycke. Dataöverlåtelse till tredjeländer (stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EES) äger inte rum och är inte avsedd att ske i framtiden om inte annat anges i denna integritetspolicy.

 

9. Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förlust, förstörelse eller manipulering och mot att obehöriga personer får tillgång till dem. Våra skyddsåtgärder ses över med jämna mellanrum och anpassas vid behov till den tekniska utvecklingen.

 

10. Datasäkerhetsansvarig

Vid ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter var vänligt kontakta vårt datasäkerhetsansvarig:

EWS GmbH & Co. KG
Moritz Winner
Am Bahnhof 20
24983 Handewitt

Tel.: +49 4608 / 60 75 162
E-post: m.winner@fotovoltaik.se

11. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst och i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd vid tidpunkten för ändringen.

 

 

Från och med: november 2021