25 års erfarenhet av bild och ljud

„Solens kraft är outtömlig“: Med dessa ord börjar vår företagsfilm som sattes samman till tidpunkten för vårt 25-års jubileum som företag år 2010.

Arbeitet med filmen påbörjades i början av 2010. Det var nödvändigt att visualisera EWS motto: Nya mål - Nya vägar - Nya energier liksom vår position som länken mellan leverantörer och installationsföretag.

Insatsen för en film på 8:40 minuter var omfattande och bestod av:

  • otaliga timmars inspelning,
  • anpassningen till olika platser för filmning på premisserna för lager, kontor och även på plats på byggarbetsplatser
  • samt ett stort antal inspelningsdagar.

Utöver detta krävdes ett omfattande efterarbete med redigering, klippning och ljud. Vi vill tacka alla inblandade säljpartners, medarbetare liksom hela filmteamet för ert arbete!

Kom ihåg att många år har gått sedan tidpunkten för den första inspelningen. Naturligtvis har EWS också förändrats mycket men de väsentliga budskapen och intrycken som filmen förmedlar är sanna än idag. 

Starta företagsfilm (tysk)

Starta företagsfilm (danska)