Er kontaktperson - Administration

Avdelning
Controlling

Susan Deutsch

Ekonomichef/Auktoriserad firmatecknare
HR-chef

+49 46 08 / 60 75 - 510
s.deutsch@fotovoltaik.se
 • Controlling
 • Entrepenad
 • Ekonomisk planering
 • Personalfrågor
Avdelning
Controlling

Oliver Richter

Chef för redovisning och personal

+49 46 08 / 60 75 - 539
o.richter@fotovoltaik.se
 • Controlling
 • Entrepenad
 • Ekonomisk planering
 • Personalfrågor
Avdelning
Ekonomisk redovisning och bokföring

Helga Staack

Avdelningschef

+49 46 08 / 60 75 - 530
h.staack@fotovoltaik.se
 • Ekonomisk bokföring
 • Redovinsning av anläggningstillgångar
 • Controlling
Avdelning
Löneutbetalning

Nicole Wagner

Teamledare Personaladministration / Löneutbetalning

+49 46 08 / 60 75 - 525
n.wagner@fotovoltaik.se
 • Personaladministration
 • Löneutbetalning
Avdelning
Bokföring fordringsägare

Claudia Czech

Teamledare bokföring fordringsägare

+49 46 08 / 60 75 - 534
c.czech@fotovoltaik.se
 • Bokföring fordringsägare
Avdelning
Bokföring fordringsägare

Tatjana Naue

 
+49 46 08 / 60 75 - 537
t.naue@fotovoltaik.se
 • Bokföring fordringsägare
Avdelning
Fakturering

Bettina Tessmer

 
+49 46 08 / 60 75 - 549
b.tessmer@fotovoltaik.se
 • Fakturering
Avdelning
Inbetalningar / Betalningspåminnelser

Tanja Ebsen

Teamledare Inbetalningar / Betalningspåminnelser

+49 46 08 / 60 75 - 535
t.ebsen@fotovoltaik.se
 • Bokföring debitorer
 • Betalningspåminnelser
Avdelning
Inbetalningar / Betalningspåminnelser

Yvonne Huppertz

 
+49 46 08 / 60 75 - 550
y.huppertz@fotovoltaik.se
 • Bokföring debitorer
 • Betalningspåminnelser
Avdelning
Inbetalningar / Betalningspåminnelser

Sandra Oehler-Bock

 
+49 46 08 / 60 75 - 541
s.oehler-bock@fotovoltaik.se
 • Bokföring debitorer
 • Betalningspåminnelser
Avdelning
Inbetalningar / Betalningspåminnelser

Marion Müller

 
+49 46 08 / 60 75 - 547
m.mueller@fotovoltaik.se
 • Bokföring debitorer
 • Betalningspåminnelser
Avdelning
Fakturering

Jutta Ebsen

Teamledare Fakturering

+49 46 08 / 60 75 - 536
j.ebsen@fotovoltaik.se
 • Fakturering
 • Kreditgränser
Avdelning
Fakturering

Miriam Malewski

 
+49 46 08 / 60 75 - 532
m.malewski@fotovoltaik.se
 • Fakturering
 • Kreditgränser
Avdelning
Fakturering

Mohammad Yahia Abdulaal

 
+49 46 08 / 60 75 - 542
m.abdulaal@fotovoltaik.se
 • Fakturering
Avdelning
Administration

Andrea Sager

 
+49 46 08 / 60 75 - 544
a.sager@fotovoltaik.se
 • Fastighetsförvaltning
 • Projektbolag
Avdelning
Reception

Alina Lubinski

 
+49 46 08 / 60 75 - 501
a.lubinski@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Organisation
Avdelning
Förvaltningsledning

Laura Winkenjohann

 
+49 46 08 / 60 75 - 529
l.winkenjohann@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • HR-ansökningshantering
Avdelning
Förvaltningsledning

Nicole Friederichsen

 
+49 46 08 / 60 75 - 528
n.friederichsen@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Programhantering
Avdelning
Kvalitetssäkring & controlling

Teja Teufel

MSc

+49 46 08 / 60 75 - 538
t.teufel@fotovoltaik.se
 • Business Intelligence
 • Officiell statistik
Avdelning
Kvalitetssäkring & controlling

Steffen Schröder

 
+49 46 08 / 60 75 - 531
s.schroeder@fotovoltaik.se
 • Datakvalitet
 • Plausibilitetskontroll
 • Organisation/rutiner