Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Nettoelproduktion per energikälla i Sverige med den årliga förändringen 2023

Bruttoelproduktion per kraftslag i Sverige 2012 – 2023

Elpris för privata hushåll i Sverige 2017 – 2023

Elpriset per kWh för privata hushåll bestäms till stor del av skatter och avgifter. Priserna anges för ett hushåll med en elförbrukning på 2.500 - 5.000 kWh/år.

Elpris för företag i Sverige 2017 – 2023

Energisektorn (Internationell grafik)

Elpris för privata hushåll i Europa 2023

Elpriserna för privata hushåll i Europa (elförbrukning 2 500-5 000 kWh/år) var mellan 6 och 35 cent/kWh år 2023.

Det genomsnittliga elpriset inom EU var 23 cent/kWh.

Globala elproduktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 35% av den totala elproduktionen.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: