Vår teknik

Solcellsmoduler

876 x 3230N poly = 201.480 Watt (BP, 2009)
650 x Evergreen ES-190RL = 123.500 Watt (Evergreen, 2007)
21 x REC 220 = 4620 Watt (REC, 2007)
180 x Shell Eclipse 80 = 14.400 Watt (Shell Eclipse, 2006)
260 x SM 110 = 28.600 Watt (Siemens Solar, 2005)
187 x SM 110 = 20.570 Watt (Siemens Solar, 2001)

Självkonsumtionsanläggning

270 x Luxor ECO LINE 285 = 76.950 Watt (Luxor 2020)
1 x SMA Core1
1 x SMA STP 25000TL
20 x SM 65 = 1.300 Watt (Siemens Solar, 1987)
20 x SM 50 = 1.000 Watt (Siemens Solar, 1986)
18 x SM 40 = 720 Watt (Arco Solar, 1985)
55 x Yingli Panda 60 Cell 255 = 14.025 Watt (Yingli 2013)
1 x Kostal Piko 5,5
1 x Kostal Piko 8,3
1 x Steca XTH 5000/24 Laddningskontrollenheter och UPS
12 x OPzS Solar Power 2V / 1670 AH
Batterilagrets totalkapacitet ca.: 20040 AH

Vindkraftverk

1,0 kW / 24 V / 2,7 m / 2 Flügler
Whisper 1000 World Power Tech. (Southwest Windpower, 1987)

Laddningsinfrastruktur

2x 22kW Wallbox ABL eMH3 Twin

Solvärme

2 St, 2 x 6 m = 24 m² bruttoyta, Tillverkare TiSUN
2 x 750 Liter. Thermosyphonbuffert

Träpelletspanna

78 kW ÖkoFEN-Pelletspanna med sugaggregat / 9 t flexitank
48 kW ÖkoFENPelletspanna med sugaggregat / 3,2 t flexitank (spetslastpanna)

Lokaler:

10.000 m² bebyggd totalyta, därav: Kontor: 1600 m², Lager: 8.400 m²

Under konstruktion:
6.300 m² utbyggnad med 3 100 m² lager med höga hyllor och ett tredje lagerkontor på 280 m² (färdigställandet planerat till maj 2023).

Företagets fastighetsarea: ca 4 hektar