Prognos avkastning

En prognos är bara så exakt som de uppgifter som den bygger på. Ju mer exakta dina uppgifter är, desto mer tillförlitligt blir resultatet!

Fyll i minst de fält som är markerade i orange.

Tillsammans med de projektdata som förinställts till medelvärden behövs dessa för att fastställa den förväntade systemavkastningen och den ekonomiska effektiviteten. Alla andra detaljerade uppgifter förbättra noggrannheten i beräkningarna.

För att komma fram till en så realistisk uppskattning som möjligt innan ett köpbeslut fattas bör alla antaganden som gjorts och förinställts granskas och vid behov justeras. Du kan göra detta i stor utsträckning själv genom att klicka på respektive knapp i QuickPlan-menyn i headern och sedan jämföra alla poster bit för bit med de faktiska uppgifterna i ditt projekt:

Inmatningen av dina objektsdata, t.ex. tillgänglig yta, leder till en automatisk justering av systemets storlek och kostnadsberäkning som ligger till grund för följande beräkningar.

Vid behov hjälper din specialiserade planerare dig gärna med detta.

Jag accepterar härmed följande användarvillkor.

Kalkylator för avkastning