Var på den säkra sidan – även efter köpet!

Hjälp till självhjälp

Utrustning ur funktion? Delar av monteringsramen passar inte? I de allra flesta fall räcker det att hitta en länk till installations- och bruksanvisningen på den utrustning som inte fungerar. Länken finns i Downloadcenter hos tillverkarna eller genom tillverkarnas hotline. Vi hjälper er gärna att udanröja missförstånd vid planering eller montering av monteringssystem.

Vi hjälper er att finna lösningarna på tekniska problem.

Hantering av garantiärenden

Misstag kan hända. Det kan givetvis fortfarande hända att ni måste utnyttja en av de långtgående garantierna. Som er leverantör hjälper vi gärna till med råd och åtgärder.
Om det ändå inträffar att något går sönder är det viktigt att så noga som möjligt dokumentera när och hur skadan inträffat.

Vi engagerar oss i era krav på våra producenter och speditioner!

After Sales Service

Har du tekniska frågor eller är varorna skadade?

Teknisk service

Fungerar en produkt
inte som den ska?

Reklamation

Är varorna defekta eller skadade?

Elektroniska komponenter

Monteringssystem / design på projektet

Produktfel

Transportskador / Leveransfrågor

Vänligen välj önskad kategori.

Din kontaktperson

+46 492 / 49 19 - 12

Stephan Boedler

Vidarebefodring av förfrågningar angående fakturering, service, kundsupport och reklamationer

Du kan hitta dina kontakter i avdelningarna via urvalet till vänster.
Dessutom hittar du de direkta kontakterna för support från våra leverantörer i vår översikt „Servicekontakter“.