Vi förmedlar kontakter!

Med QuickPlan's projektförvaltningsfunktion överför vi alla förfrågningar som når oss över telefon, på mässor, genom online-plattformen www.installatörsök.se eller genom våra leverantörer till våra registrerade installatörpartners.

Antalet kundförfrågningar ökar ännu mer med hjälp av våra samarbeten med s.k. multiplikatorer (elnätsbolag, byggföretag, kreditföretag). Alla kontakter som förmedlas är:

  • optimalt förkvalificerade
  • endast tilldelade en gång
  • alltid aktuella

Installatörer som önskar få kundförfrågningar genom vårt nätverk behöver bara registrera sig på www.pv.de/se/logga-in/ under "Personliga inställningar".

 

Klicka här för att se dina fördelar:

Som installatör • Mer tid
• Mer säkerhet
• Mer framgång
Som slutkund:• Mer hjälp
• Mer kunskap
• Mer översikt
Som multiplikator• Mer kompetens
• Mer klimatsmart
• Mer kundrelationer