Dina kontaktpersoner inom försäljningsavdelningen

Val av land:

Sökning genom med postnummer eller val av land tar dig snabbt och enkelt direkt till teamet som ansvarar för dig i alla försäljningsärenden på EWS:

Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum
Kundservice
 • Kundservice
 • Intern vidareförmedling
Deutschland

Michael Kemper

0 46 08 / 60 75 - 157

Gerd Acker

0 46 08 / 60 75 - 156

Phillip Windmüller

0 46 08 / 60 75 - 200

Kira Langmaack

0 46 08 / 60 75 - 201

Markus Boisen

0 46 08 / 60 75 - 184
International

Barbara Nehmdahl

+49 46 08 / 60 75 - 362
Polska

Barbara Nehmdahl

+49 46 08 / 60 75 - 362
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Hans Jannö

+46 492 / 49 19 - 15
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Stephan Boedler

+46 492 / 49 19 - 12
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Hans Jannö

+46 492 / 49 19 - 15
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Stephan Boedler

+46 492 / 49 19 - 12
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Heiko Stone

+46 492 / 4919-14
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Stephan Boedler

+46 492 / 49 19 - 12
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Sven Hempel

01 62 / 9 59 95 26
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Frank Dobbeck

0 46 08 / 60 75 - 145
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Julia Kräntzer

0 46 08 / 60 75 - 155
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Michael Jörß

01 73 / 6 45 95 31
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Frank Dobbeck

0 46 08 / 60 75 - 145
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Julia Kräntzer

0 46 08 / 60 75 - 155
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Sven Hempel

01 62 / 9 59 95 26
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Benjamin Burk

0 46 08 / 60 75 - 144
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Doménique Enz

0 46 08 / 60 75 - 202
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Michael Jörß

01 73 / 6 45 95 31
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Benjamin Burk

0 46 08 / 60 75 - 144
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Doménique Enz

0 46 08 / 60 75 - 202
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Hani Fischer

01 74 / 1 59 99 65
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Marten Schwennesen

0 46 08 / 60 75 - 141
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Jeannine Giermann

0 46 08 / 60 75 - 161
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Gürkan Kalay

01 62 / 9 59 87 80
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Finn Petersen

0 46 08 / 60 75 - 151
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Andrea Wallner

0 46 08 / 60 75 - 176
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Hani Fischer

01 74 / 1 59 99 65
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Frank Nommensen

0 46 08 / 60 75 - 146
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Jan Ole Schacht

0 46 08 / 60 75 - 158
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Hani Fischer

01 74 / 1 59 99 65
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Frank Nommensen

0 46 08 / 60 75 - 146
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Jan Ole Schacht

0 46 08 / 60 75 - 158
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Gürkan Kalay

01 62 / 9 59 87 80
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Marvin Will

0 46 08 / 60 75 - 152
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Sebastian Jensen

0 46 08 / 60 75 - 174
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Gürkan Kalay

01 62 / 9 59 87 80
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Marvin Will

0 46 08 / 60 75 - 152
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Sebastian Jensen

0 46 08 / 60 75 - 174
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Kim Malte Möller

+49 46 08 / 60 75 - 350
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Jürgen Lau

+49 46 08 / 60 75 - 148
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Saskia Hansen

+49 46 08 / 60 75 - 154
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Kim Malte Möller

+49 46 08 / 60 75 - 350
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Jürgen Lau

+49 46 08 / 60 75 - 148
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Saskia Hansen

+49 46 08 / 60 75 - 154
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Kim Malte Möller

+49 46 08 / 60 75 - 350
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Jürgen Lau

+49 46 08 / 60 75 - 148
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Saskia Hansen

+49 46 08 / 60 75 - 154
Försäljning
 • Kundrådgivning
 • Första kontakt för nya partner

Kim Malte Möller

+49 46 08 / 60 75 - 350
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Jürgen Lau

+49 46 08 / 60 75 - 148
Offerthantering
 • Offerthantering
 • Tillgänglighet och leveransdatum

Saskia Hansen

+49 46 08 / 60 75 - 154
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Marcus Gries

+31 30 / 34001 - 25
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Marcus Gries

+31 30 / 34001 - 25
Innesäljare
 • Rådgivning och offerter
 • Kalkyler och prissättning

Jürgen Lau

+49 46 08 / 60 75 - 148