Effektoptimerare

Effektoptimerare är antingen fästa direkt i solcellsmodulens ram eller ersätter den klassiska anslutningslådan. De ökar energiproduktionen från solcellsanläggningar genom att konstant spåra den maximala effektpunkten (MPP) för varje individuell modul.

Dessutom övervakar effektoptimerarna varje enskild moduls prestanda och förmedlar prestandadatan till en kontrollplattform för ett förbättrat, kostnadseffektivare underhåll på modulnivå. Användningen av effektoptimerare tillåter en flexibel anläggningsdesign och är ofta fördelaktigt för delvis skuggade tak, vid olika modulorienteringar, taklutningar eller nedsmutsning av modulerna.