Teknik

Korrekt planering, montering och installation av solcellsanläggningar

Optimal samordning av komponenter med hög kvalitet är nödvändigt för att säkert, rent och ekonomisktkunna producera elektricitet från solceller. Dessutom bör urvalet av komponenter samt beräkningar utifrån objektets specifikaförutsättningar utföras av en fackman.

För optimalt resultat krävs att alla relevanta faktorer tas i beaktande.

Teknik

 
Så fungerar solcellssystem

Teknik

 
Installationsprocessen

Teknik

Systemplanering del A: 
Avkastningsrelevanta faktorer

Teknik

Systemplanering del B: 
Kostnadsrelevanta faktorer