Företagets historia

Många av veckans solcellsproffs är redan "gamla rävar" i solcellsbranschen och kan titta tillbaka på en spännande företagshistoria. Branschens turbulenta utveckling har skapat en hel del dynamik i de flesta solcellsföretagens förflutna, men de nominerade i denna kategori har särskilt intressanta historier att berätta.

Hur grundades företaget egentligen, vad var drivkraften bakom det, vilka var de mest avgörande erfarenheterna och hur präglades företagest profil extra? Ta reda på mer om milstolparna i företagshistorien för dessa solcellsproffs, deras utveckling och deras framtisvisioner.

Kategorier

Alla kategorier