Ekonomisk effektivitet för din anläggning


En prognos är bara så exakt som de uppgifter som den bygger på. Ju mer noggrannare dina uppgifter är, desto tillförlitligare blir resultatet!

Fyll i minst de fält som är markerade i orange.

Tillsammans med de projektdata som förinställts till medelvärden behövs dessa för att fastställa den förväntade systemavkastningen och den ekonomiska effektiviteten. Alla andra detaljerade uppgifter ökar kalkylens noggrannhet.

För att komma fram till en så realistisk uppskattning som möjligt innan ett köpbeslut fattas bör alla antaganden som gjorts och förinställts kontrolleras och vid behov justeras. Du kan göra detta själv så långt det är möjligt genom att klicka på startknappen headern för att återgå till startsidan och sedan jämföra alla poster bit för bit med de faktiska uppgifterna i ditt projekt:

Inmatningen av dina objektsdata, t.ex. tillgänglig yta, leder till en automatisk justering av systemets storlek och kostnadsberäkning som ligger till grund för följande beräkningar.

Vid behov hjälper din specialiserade planerare dig gärna med detta.

Beräkning av ekonomisk effektivitet