Avdelning

Försäljning & marknadsföring

Stefan Ebert

MSc – Management Studies
Försäljnings- och marknadschef

  • Marknadsanalys
  • Strategiutveckling
  • Budgethantering

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 420

E-mail: s.ebert@fotovoltaik.se