EWS

23.03.2023 - Taklagsfest hos EWS: Lagerkapaciteten fördubblas återigen

I Handewitt vid den danska gränsen övergår byggnationen av lagerhallen för höghöjdshyllor nu i den finala byggfasen.

Sedan byggstarten i september 2022 har det bärande byggskalet byggts på rekordtid. Färdigställandet av hallen är planerat till maj 2023. Med höghöjdshyllorna erbjuder den sjätte lagerhallen plats för 3 000 modulpallar, dvs. 90.000 solcellsmoduler med en total effekt på ca 36 MWp.

„Det aktuella byggprojektet betyder återigen en dubblering av lagerkapaciteten", säger inte utan stolthet Kai Lippert, EWS grundare och VD. "Vi lyfter vår frakt- och logistikkapacitet till en helt ny nivå och investerar i framtiden vid företagets huvudsäte i Handewitt.“

Utvecklingen återspeglas också i personalstyrkan: drygt 200 kollegor arbetar nu med försäljning, planering, logistik, marknadsföring, administration, inköp, IT och mjukvaruutveckling - och trenden är stigande. Med Jan Paul Dahm, sonen till företagets grundare, är det familjens andra generation, som ingår i företaget. Han ingår i företagsledningen och ansvarar för portföljutveckling, internationalisering och digitalisering samt utveckling av lager- och fraktlogistik.

För att kunna erbjuda detta snabbt växande teamet ytterligare kontorsutrymmen byggs ett nytt kontorskomplex i direkt anslutning till den imponerande hallen. Därifrån kommer i framtiden varuflödet till de mer än 2 000 kunderna i Tyskland och norra Europa att styras. Detta tredje kontoret för EWS lagret med 280 m² utrymme på två våningar med matsal och sanitäre möjligheter kommer att rymma 15 arbetsplatser. 

Under de senaste två åren har totalt ca 8 miljoner euro investerats i utbyggnaden av företagets fastigheter och ytterligare byggnationer planeras redan nu.

Vid taklagsfesten i början av veckan firades den nya hallen stort - naturligtvis tillsammans med hela EWS personalen och alla delaktiga byggföretagens arbetare.

Mer information om EWS utveckling finns på webbplatsen http://www.fotovoltaik.se eller på företagets LinkedIn.