QuickPlan - EWS planeringsverktyg för en snabb projektöversikt

Med QuickPlan, vårt planeringsprogram för solenergiprojekt, kan du skapa planer, bedömningar och dokumentation på nolltid.

Även om detta inte ersätter professionell projektplanering efter ett besök på plats, ger det en meningsfull helhetsbild av de viktigaste framgångsfaktorerna och utgör en datagrund för detaljerad genomförandeplanering. Detta sker också mycket effektivt, säkert och tidsbesparande på den professionella nivån i QuickPlan.