Avdelning

Operativa inköp

Leif Damitz

  • Hantering av beställningar
  • Planering av leveranser
  • Kvalitetssäkring

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 556

E-mail: l.damitz@fotovoltaik.se