Avdelning

Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

  • Portföljutveckling
  • Kvalitetsmanagement
  • Digitalisering

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 553

E-mail: p.dahm@fotovoltaik.se