EWS

04.07.2024 - Nya ledningsgruppen på EWS är komplett

Solcellsgrossisten EWS & Co. KG utökar sin personalstyrka: Med en ny ledningsgrupp och nya rekryteringar inom arbetsområden försäljning, inköp, logistik, ekonomi och processoptimering vill företaget i Handewitt framöver främja samverkan av enskilda avdelningar, optimera processer och utveckla sin kundstruktur ytterligare.

Verkställande direktör Kai Lippert och hans son Jan Paul Dahm

Verkställande direktör Kai Lippert och hans son Jan Paul Dahm

–  Justeringen av personalstrukturen är avslutat. Vi är nu optimalt rustade för att bemöta kraven från framtidens marknad och för att kunna öka våra marknadsandelar, förklarar EWS grundare och VD Kai Lippert.

Stefan Ebert, mångårig försäljnings- och marknadschef i EWS ledningsgruppen, är särskilt nöjd med det senaste tillskottet, Holger Traber, som är handelschef från och med den 1 juli 2024. I framtiden kommer han att ansvara för utvärderingen av våra produktkrav samt för utveckling, samordning och strategisk ledning inom distributionsområdet.

Från och med nu kommer Holger Traber att nära samarbeta med Alexander Schulz, försäljningschef, som sedan början av juni är ansvarig för den tekniska och operativa ledningen och utvecklingen av de nationella och internationella försäljningsteamen.

Den nya ledningsgruppen inom försäljningen: Stefan Ebert, Holger Traber och Alexander Schulz

Den nya ledningsgruppen inom försäljningen: Stefan Ebert, Holger Traber och Alexander Schulz

–  Vi har nu implementerat den nya ledningsstrukturen i alla delar av företaget, förklarar Jan Paul, son till företagets grundare och utsedd efterträdare som VD. Med dessa stärkta möjligheter på alla ledningsnivåer kommer det att finnas mer stöd för hela vårt team framöver och därmed ännu bättre service för våra kunder.