Fördelar för installatören, en överblick

Mer framgång

 • användbart för 90 % av alla projekt
 • stora ordermängder med låga försäljningskostander
 • imponerande detaljerad projektdokumentation
 • inkluderar ert brevhuvud och företagslogga
 • inbäddning på egen webbplats möjligt
 • fritt från licens- och underhållskostander
 • stort online-information erbjudande

Mer tid

 • organiserad visning av data
 • intuitivt och kräver ingen utbildning
 • de vanligaste inställningarna är förinställda
 • snabba kostnadsberäkningar med QuickCalc
 • en datagrund för hela projektet

Mer säkerhet

 • tillgång till aktuell produktinformation och priser online
 • personliga projektkoder skyddar era kundkontakter
 • förformulerad ansvarsbegränsning
 • kompletterande produktval av ledande tillverkare

 

Starta QuickPlan
(Demoversion)
Demoversionen av QuickPlan ger dig ett första intryck. Efter registrering i vår partnerportal står alla funktioner obegränsat till ert förfogande, bland annat verktyg för prisberäkningar, offertskapande och kommunikation med slutkund.