EWS

12.02.2024 - Positiv affärsutveckling hos solcellsgrossisten EWS – alla tecken pekar på tillväxt

Trots en utmanande marknadssituation kan den nordtyska solcellsgrossisten EWS GmbH & Co. KG göra ett positivt bokslut för det senaste räkenskapsåret. Även för 2024 är familjeföretaget inställt på tillväxtkurs.

Jämfört med 2022 kunde EWS öka sin årsomsättning med mer än 40 procent under 2023. När det gäller modulförsäljningen gläder sig teamet kring EWS grundare Kai Lippert och Jan Paul Dahm, hans son och designerade efterträdare i företagsledningen, över en ökning med 40 procent och över en miljon sålda solcellsmoduler. Försäljningen inom produktgruppen växelriktare ökade med 50 %, medan försäljningen av batterisystem och montagesystem till och med ökade med hela två tredjedelar. Dessutom utökades kundbasen inom installationshandeln avsevärt och EWS kunde fördjupa och etablera tillförlitliga partnerskap.

EWS företagslokaler i Handewitt

EWS företagslokaler i Handewitt

EWS ägnade det gångna året till att förbereda sig för de kommande årens utmaningar. På företagets huvudkontor i Handewitt vid den tysk-danska gränsen utökades lagerytan inomhus till 14 000 m² med utomhusarea. Med en ny administrationsbyggnad skapades ytterligare 35 kontorsarbetsplatser.

Verkställande direktör Kai Lippert och hans son Jan Paul Dahm

Verkställande direktör Kai Lippert och hans son Jan Paul Dahm

Totalt arbetar nu över 200 medarbetare hos EWS. Detta motsvarar en ökning av personalstyrkan med 20 % under det senaste året. Förutom att ytterligare expandera lagerkapaciteten i Handewitt har företaget återigen satt upp ambitiösa planer för 2024.

"Vi fortsätter konsekvent på den väg mot internationalisering och digitalisering som vi redan har slagit in", förklarar Kai Lippert. "Detta inkluderar att driva på digitaliseringen av våra interna verktyg och onlineverktyg samt arbetsflödet med våra partnerföretag och leverantörer. Målet är att öka effektiviteten inom alla avdelningar." Jan Paul Dahm, ansvarig för affärsutveckling, tillägger: "Vi vill också fortsätta att växa på våra fokusmarknader i Skandinavien och Nederländerna, nå ut till nya målgrupper och utvidga vår partnerbas. I Tyskland planerar vi en ännu starkare närvaro, t.ex. på mässor och seminarier eller genom utökat samarbete med våra leverantörer."