Hållbarhet

Trots att denna term ofta överutnyttjas beskriver den de grundläggande ramarna för våra handlingar synnerligen bra.

Vi strävar efter långsiktiga beslut ur ett helhetsperspektiv i en positiv riktning för alla berörda parter inklusive miljön.

Därför står urvalet av de tillverkare som representeras av oss för:

  • Produktkvalitet över genomsnittet
  • Pålitliga garantier
  • Mest valuta för pengarna
  • Resurs- och miljövänliga återvinningsprocesser

Vi på EWS förlitar oss därför uteslutande på högkvalitativa produkter från ledande producenter och säljer bara det som vi verkligen tror på till våra installatörspartners.

Undrar du vad en solcellsdistributör verkligen gör? Hitta svaret här

Partnerskap

Våra idéer om ett idealt samarbete karakteriseras av ömsesidiga ansträngningar för gemensamt långsiktiga framgångar. Ett tydligt åtagande gentemot varandra liksom gemensamt definierade mål är därför lika viktigt som förståelsen och acceptansen för de inblandade parternas olika position.

Moritz Winner, Susan Deutsch och Stefan Ebert hanterar den dagliga verksamheten (från vänster till höger).

Moritz Winner, Susan Deutsch och Stefan Ebert hanterar den dagliga verksamheten (från vänster till höger).

Från våra kunder och leverantörer önskar vi:

  • Förtroende och tillförlitlighet
  • Lojalitet och solidaritet
  • Öppenhet och transparens

och erbjuder i gengäld detsamma – liksom vår fulla uppmärksamhet för våra partners behov. Ge oss chansen att övertyga er om vår service.

Er tillfredsställelse är vårt riktmärke!